Rejestracja

  • Strona tylko dla maturzystów i nauczycieli ZSTiO

    Użytkownicy nie będący uczniami ZSTiO będą usuwani.
  • Adres mailowy musi być ten sam, co podany w dzienniku lekcyjnym. W przypadku innego adresu użytkownik zostanie usunięty.