Deklaracje egzaminu maturalnego 2017

Formularze deklaracji dostępne są na stronie www.maturzysta.vulcan.pl Do wypełnienia formularza należy zastosować program Acrobat Reader XI (wersja 11)!!! Przed wypełnieniem należy pobrać i zapisać plik na dysku, a następnie otworzyć go powyższym programem. Uczniowie klas maturalnych deklarację wypełniają wykorzystując formularz Deklaracja 1a_N . Wydrukowaną dwustronnie (na jednej kartce) i podpisaną deklarację oraz plik pdf nazwany […]

Czytaj dalej