Category Archives: Aktualności

Organizacja egzaminu maturalnego

Szczególne rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego Przed udaniem się do szkoły w celu wzięcia udziału w egzaminie maturalnym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, każdy zdający winien zapoznać się z

List Starosty Jarosławskiego do maturzystów

Drodzy Maturzyści! W najbliższych dniach rozpocznie się jeden z najważniejszych egzaminów Waszego życia – MATURA 2020. Jego poprzeczka jest wysoka a ranga znacząca, gdyż egzamin ten to nie tylko sprawdzian zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności, ale przepustka do kolejnego

Harmonogram matur – czerwiec

Informacje dotyczące matur: od strony 4

Komunikat o dostosowaniach 2020

Komunikat o egzaminie z informatyki 2020

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2020