Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony. 2. Absolwent, o którym wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników […]

Czytaj dalej