Matura Informatyka

Zgodnie z komunikatem CKE o organizacji egzaminu maturalnego
z informatyki na podstawie dokumentu:
„Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021.
Informuję, że sprawdzenie stanowiska egzaminacyjnego odbędzie się 18 maja 2021 o godzinie 14:00. Numer sali zgodny z wykazem zdających (sala 33 lub 34), proszę przyjść punktualnie i posiadać dokument ze zdjęciem.