Harmonogram Egzaminu Maturalnego 2021

Przydział zdających do sali  Ważne wytyczne egzaminów maturalnych (całość w pliku wyżej) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych,linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np.przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających –konieczna jest ich dezynfekcja […]

Czytaj dalej