Deklaracje egzaminu maturalnego 2017

Formularze deklaracji dostępne są na stronie www.maturzysta.vulcan.pl

Do wypełnienia formularza należy zastosować program Acrobat Reader XI (wersja 11)!!!
Przed wypełnieniem należy pobrać i zapisać plik na dysku, a następnie otworzyć go powyższym programem.

Uczniowie klas maturalnych deklarację wypełniają wykorzystując formularz Deklaracja 1a_N .

Wydrukowaną dwustronnie (na jednej kartce) i podpisaną deklarację oraz plik pdf nazwany Nazwisko_imię należy przynieść do szkoły

Przykład jak wypełnić deklarację można zobaczyć tutaj

Proszę nie używać klawisza CapsLock!

Kody szkół:

Liceum: 180401-0211Q
Technikum: 180401-0231C

 

Deklaracje dla absolwentów podwyższających wynik lub zdających egzamin pierwszy raz:

Jako numer w dzienniku proszę wpisać dowolną wartość.

Proszę złożyć podpis pod Deklaracją ostateczną

Termin dostarczenia deklaracji: 7 lutego.Bardzo proszę jednak o dużo wcześniejsze zgłoszenie się na maturę.