Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022

Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do egzaminu maturalnego  Temat Termin Dokumentacja* Złożenie do dyrektora macierzystej szkoły deklaracji maturalnej przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego do 7 lutego  2022 r. Deklaracja –  załącznik 1a Dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego […]

Czytaj dalej


Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony. 2. Absolwent, o którym wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników […]

Czytaj dalej


Matura Informatyka

Zgodnie z komunikatem CKE o organizacji egzaminu maturalnego z informatyki na podstawie dokumentu: „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021. Informuję, że sprawdzenie stanowiska egzaminacyjnego odbędzie się 18 maja 2021 o godzinie 14:00. Numer sali zgodny z wykazem zdających (sala 33 lub 34), proszę przyjść punktualnie […]

Czytaj dalej


Harmonogram Egzaminu Maturalnego 2021

Przydział zdających do sali  Ważne wytyczne egzaminów maturalnych (całość w pliku wyżej) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych,linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np.przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających –konieczna jest ich dezynfekcja […]

Czytaj dalej


Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1). W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części […]

Czytaj dalej


Deklaracje maturalne

Deklaracje maturalne należy wypełnić korzystając ze strony Deklaracje (kliknij)Należy wypełnić wzór Deklaracja 1a Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11 –  link do programu). Proszę nie stosować innych programów oraz nie pisać dużymi literami!!! Wypełniony plik pdf oraz wydrukowane na […]

Czytaj dalej